PictView pro DOS - všeobecně a DOS
Mám obrázek, který PictView neumí zobrazit, i když by měl
Známé problémy s vybranými formáty
Dostávám chybu "Příliš široký obrázek"
Dostávám varování "Obrázek je příliš velký! Bude načteno jen prvních X řádků!"
Miluji PictView pro DOS. Budete i nadále vyvíjet jeho nové verze?
A co dál?
PictView pro DOS - problémy pod MS Windows
Dostávám varování "Obrázek je příliš velký! Bude načteno jen prvních X řádků!" pod MS Windows
PictView pro DOS se pod MS Windows hroutí při pokusu o zobrazení obrázku
PictView pro DOS - problémy pod OS/2 a jinými operačními systémy
Nemohu spustit PictView pro DOS pod systémem OS/2, zhroutí se to na Runtime error 200

Mám obrázek, který PictView neumí zobrazit, i když by měl
Spousta obrazových formátů má spoustu variací nebo nemá přesně danou strukturu (např. TIFFy). Máte-li obrázek ve formátu, který je uveden v seznamu podporovaných formátů, ale přesto jej PictView nedokáže načíst, neváhejte a
zašlete nám ten obrázek (nebo rovnou několik). Ozveme se Vám ve velmi krátké době s informací, v čem je problém, případně s aktualizovanou verzí programu. Snažíme se upravovat PictView tak, aby byl schopen číst i různé vadné soubory vyrobené četnými programy s chybami.

Známé problémy s vybranými formáty
a) JPEGy v modelu CMYK nejsou momentálně podporovány. Progressivní JPEGy v odstínech šedi jsou podporovány počínaje verzí
1.64.
b) JPEG-TIFFy nejsou podporovány a s nejvyšší pravděpodobností ani nebudou v nejbližší době. Vzhledem k tomu, že existuje několik nepříliš navzájem kompatibilních typů takových obrázků, budeme Vám vděčni, zašlete-li nám pár takových obrázků, abychom měli na čem testovat náš kód.
c) Dr.Halo/Dr.Genius: Toto je velmi neobvyklý formát. Tyto soubory neobsahují informace o rozměrech obrázku, ale jen identifikační ID videokarty, na níž byly vytvořeny. Bohužel stále nemáme úplný seznam těchto ID. Nemůžete-li si prohlédnout své 10 let staré malůvky, zašlete nám je a my Vám obratem zašleme aktualizovanou verzi programu.
d) Animované GIFy jsou konstantním zdrojem chyb. Některé z nich mohou být například zobrazeny s nesprávnou barvou pozadí apod. Pošlete-li nám takové obskurní obrázky, vezmeme je v úvahu při ladění dalších verzí našich programů.
e) Amiga IFF/ILBM: Zdá se, že neexistuje standardní způsob, jak intepretovat obrázky s lichým počtem bajtů na linku, některé programy mohou použít vyrovnávací bajty, a to různými způsoby. V důsledku toho mohou být některé obrázky zkoseny (zešikmeny). Pracujeme na heuristickém algoritmu řešícím tento problém.
e) Adobe Photoshop PSD: Obsahuje-li soubor více než jednu vrstvu, dokáže PictView načíst pouze tu první vrstvu v souboru uloženou. V důsledku toho mohou některé, nebo všechny, objekty v obrázku "chybět".

Dostávám chybu "Příliš široký obrázek"
Tento problém se objevuje u velmi širokých obrázků JPEG, obvykle se subsamplingem 4:1:1. PictView
1.94 je schopen číst širší obrázky nežli předchozí verze. U starší verzí může pomoci vypnutí "zvýšené kompatiblity" (viz další otázka).

Dostávám varování "Obrázek je příliš velký! Bude načteno jen prvních X řádků!"
Každý obrázek se musí v nekomprimované formě vejít do paměti (konvenční DOSovské a XMS, dohromady nejvýše 19200KB) a musí mít nejvýše 5200 řádků. V opačném případě bude dekomprimována jen horní část obrázku.
Kromě standardních způsobů optimalizace využití paměti (např. zmenšení diskové cache nebo RAMdisku), můžete nastavit PictView, aby ušetřil extra 64KB konvenční paměti
vypnutím "zvýšené kompatibility". PictView v takovém případě používá VideoRAM jako buffer, který se jinak nachází v DOSovské paměti. Bohužel tento režim nefunguje na některých grafických kartách, případně s některými ovladači grafických karet pod MS Windows. Někteří uživatelé též hlásili problémy se čtením obrázků z disket. Hlavní nevýhodou tohoto režimu je, že poklesne rychlost zpracování obrázků. Pro vypnutí zvýšené kompatibility, spusťte program CfgPV.EXE (případně stiskněte F7 v programu PictView) a v hlavním okně nastavte položku "Zvýšená kompatibilita" na "Ne".

Miluji PictView pro DOS. Budete i nadále vyvíjet jeho nové verze?
My osobně nemáme rádi "programy" okupující megabajty (nebo rovnou gigabajty) a vyžadující nejlépe dva procesory třídy Hexium běžící na frequenci 2GHz (nebo něco podobného). Taktéž se nám nelíbí nutnost skladovat a udržovat 128 různých prográmků pro pohodlnou práci s obrázky ve 20 formátech, na které člověk čas od času naráží. Podle našeho názoru PictView představuje odpověď na tato kritéria. PictView je napsán hlavně v assembleru (strojovém kódu) a je schopen celkem svižně běžet na stroji s 386, 1MB paměti a VGA kartou. Průběžně pracujeme na jeho převodu na platformu MS Windows (jak 16 bitové, tak i 32 bitové verzi), nicméně zatím neuvažujeme o zanechání vývoje DOSovské verze. Nicméně, jakmile přestaneme dostávat odezvu na DOSovskou verzi (viz též informace o
sponzorování projektu), ukončíme časem vývoj.

A co dál?
V blízké budoucnosti: Progresivní JPEGy v odstínech šedi, podpora jednoduchých skriptů pro slideshow.
Uvažujeme o: Podpora formátu JPEG-TIFF, přehrávání animací typu AVI, "inteligentní" volba průhledné barvy při ukládání GIFů, vytváření PNGů, podpora MNGů (Multiple Network Graphics, "animovaná" verze formátu PNG), zlepšené "efekty" v menu pod klávesou F8 a jejich podpora na příkazové řádce, preview.
Neuvažujeme o: Tisku, podpoře zvuku a přehrávání MPEGů (včetně video MPEGů).

Zpět na začátek...


Dostávám varování "Obrázek je příliš velký! Bude načteno jen prvních X řádků!" pod MS Windows
MS Windows ve standardním nastavení nenabízejí více než 1 nebo 2 MB paměti typu XMS, což může být nedostatečné pro velké obrázky. Doporučujeme Vám, abyste vytvořili zástupce (nebo PIF soubor; ve skutečnosti, zástupce je reprezentován souborem PIF) na program pictview.exe. Specifikujte, kolik paměti si myslíte, že je dostatečné. Prostě začněte se 2 MB a tuto hodnotu zvyšujte, dokud si PictView nepřestane stěžovat. Nezapomeňte po každé změně nastavení znovu spustit PictView.

PictView pro DOS se pod MS Windows hroutí při pokusu o zobrazení obrázku
Některé ovladače grafických karet pro MS Window 95/98/2000 za jistých okolností neumožňují DOSovským programům používat libovolný grafický režim lepší než standardní VGA režimy. V některých případech se systém zhroutí takovým způsobem, že pomůže jedině tvrdý RESET.
MS Windows NT ze své podstaty neumožňují použití čehokoliv jiného než normálních VGA režimů. Spustíte-li PictView v celoobrazovkovém režimu, může být nadetekován VESA BIOS, nicméně jakýkoliv pokus o jeho použití může opět vést k tvrdému zhroucení systému vedoucímu k tlačítku RESET. Je nám velmi líto, ale není v našich silách s tím cokoliv udělat.

Zpět na začátek...


Nemohu spustit PictView pro DOS pod systémem OS/2, zhroutí se to na Runtime error 200
Zdá se, že OS/2 (a nově též Windows 98) má nějaké problémy s emulací VESA BIOSu. V důsledku toho PictView (a rovněž ShowJPG) může skončít na Runtime error (běhovou chybu) číslo 200 někde na adrese Ayyy:yyyy nebo Byyy:yyyy. Tyto adresy jsou neplatné a PictView je nepoužívá. Přesněji řečeno, nic nepoužívá tyto adresy, oba rozsahy jsou rezervovány pro video paměť.
PictView ve verzi 1.93 přeskakuje vyhledávání režimů podporovaných grafickou kartou hrubou silou, je-li zdetekována OS/2. Vzhledem k množícím se problémům tohoto typu pod MS Windows je algortimus hrubé síly zcela vynechán ve verzi
1.94. Stane-li se Vám, že ve verzi 1.94 (nebo pozdější) zmizely režimy, které starší verze uměly, dejte nám vědět.

Zpět na začátek...