Objevíte-li jakýkoliv obrázek, s nímž má kterákoliv verze PictView problémy, a při tom se jedná o podporovaný typ, neváhejte a zašlete nám jej na analýzu. Pokud je obrázek sice načten, ale nesprávně, uvítáme rovněž, pokud jej zkonvertujete do jiného formátu pomocí PictView a pošlete jej rovněž.

Najdete-li systematickou chybu, který není vázána na konkrétní obrázek nebo jednu třídu obrázků, budeme potřebovat detailnější informace o Vašem systému a postup, kterak chybu zreprodukovat (t.j. předvést). Rádi bychom znali odpovědi na následující otázky:
a) Pod jakým operačním systémem, včetně verze, se problémy objevují? Můžete PictView vyzkoušet na tomtéž počítači, ale pod jiným operačním systémem?
b) Jakým procesorem je Váš počítač osazen? A jakým množstvím paměti?
c) Jaký typ videokarty máte? Stáhněte si náš program VESAMod, který zjišťuje spoustu informací o videokartě, které ukládá do souboru vesa.dat, a spusťte jej. Prosíme, pošlete nám tento soubor (případně více jeho verzí z různých operačních systémů nebo počítačů) na níže uvedenou adresu.
d) Fungují-li jen některé zobrazovací režimy, opište seznam všech režimů, které se objevují po stisku mezerníku a uveďte, které z nich fungují a které nikoli.
e) Pokud PictView skončí chybou 'Runtime error', opište číslo chyby a adresu, na níž k chybě došlo.

Před posláním můžete soubory zapakovat programy ARJ, LHA, RAR, ZIP.

Přejete-li si být informován(a) o dalších verzích programu PictView (cca 3x ročně) nebo jiných, napište nám na níže uvedenou adresu.

Naše adresy:

E-mail: support@pictview.com

Papírová pošta: Jan Patera                  
Dejvická 33
Praha 6
160 00
Česká republika